Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

Споразумение за партньорство

Парадокс: Правителството няма да подаде оставка, защото е отговорно

Ние научихме много от протестите през февруари, но оставам с впечатление, че сме били единствените ученици в класната стая.

,