Томислав Дончев

Самочувствието да бъдеш европеец предполага да очакваш и да искаш повече. Разбира се и да даваш повече. Това е най-устойчивият и най-траен позитив от членството. Защото и публичните институции, и политиците дават най-доброто от себе си, когато някой умее да го поиска.

новия програмен период

В „Седмицата” след преговорите за бюджета на ЕС 2014 – 2020

Support

С над 2 млрд. евро повече ще получи България от европейския бюджет за периода 2014-2020 г. В новата финансова рамка нашата страна ще получи общо 15,2 млрд. евро за седемте години, но след приспадане на дължимите вноски България чисто ще получи над 12 млрд. евро нетен приход от Европейския съюз

, ,