Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

бюджет

В „Седмицата” след преговорите за бюджета на ЕС 2014 – 2020

С над 2 млрд. евро повече ще получи България от европейския бюджет за периода 2014-2020 г. В новата финансова рамка нашата страна ще получи общо 15,2 млрд. евро за седемте години, но след приспадане на дължимите вноски България чисто ще получи над 12 млрд. евро нетен приход от Европейския съюз

, ,