Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

Следващите месеци ще гасим пожари

Интервю на Велислава Панова, в-к „Стандарт“

Г-н Дончев, какви ще са първите стъпки за пускане на спрените средства по европейските програми?

Наистина нямаме време. Част от стъпките бяха направени от служебното правителство. И те са свързани най-вече с подобряването на системите за управление и контрол на ниво министерства. Буквално през следващите дни ще се опитаме с колегите да имаме пътуване до Брюксел, нови разговори с Европейската комисия. Въпрос на първостепенна необходимост е отблокирането на двете програми, защото в противен случай ние плащаме по проектите, които вървят по тях, но с пари от бюджета и това прави ситуацията още по-сложна.

 

Ясно ли е каква е сумата, която страната ни може да загуби в края на 2014 г.?

Никога не съм си позволявал предварително да кажа какъв е най-лошият сценарий, защото това действа крайно демотивиращо на администрациите. Но има риск, той е голям и до последния ден, в който може да се работи – трябва да бъдат полагани неимоверни усилия.

 

Преди време Бойко Борисов бе казал, че ако има някой, който може да спаси европарите, това е Томислав Дончев. Тогава някой потърси ли ви?

За съжаление оттогава мина ужасно много време. Ако бяха взети мерки в началото на 2014 г., щяхме първо вече да сме финиширали с проблемите около отблокирането на програмите и щяхме да сме загубили по-малко пари. По своя инициатива разговарях с един министър тогава, независимо, че е политически опонент, но действия не се предприеха. А проблемът можеше да бъде решен още през март.

 

Какви програми и какви средства да очаква българският бизнес в новия програмен период?

Българският бизнес трябва да бъде един от приоритетите за финансиране в настоящия програмен период, защото сме в края на 2014 година. Първо, по оперативна програма „Иновации и предприемачество“, която ще наследи „Конкурентоспособност“, има силно фокусиране върху финансирането на малки и средни предприятия, с акцент върху тези, които внедряват и разработват иновации. Акцент е и качеството на човешката сила, по-добрата организация за работа с персонал. Акцент ще бъде интегрираното финансиране – не само живи пари във фирмата, не само квалифициран човешки ресурс, нека да обърнем внимание и на такива неща като работеща администрация, защото това е един много особен приоритет и акцент в работата и, разбира се, добра инфраструктура.

 

Необходима ли е реформа в администрацията, която работи с европари?

Такава реформа беше подготвена в голяма степен преди 2 години. Но по нея не беше направено нищо. Необходима е реформа в много отношения. На първо място отношенията в системата за управлението на европейските пари трябва да бъдат регулирани със закон. Закон, който да регламентира независимостта и устойчивостта на системата. Това е система, която е много уязвима от гледна точка на политически рокади и натиск, защото специалистите, които работят в тази сфера у нас, са малко на брой. Всички служители, които работят у нас с милиардите европейски пари, са малко над 1000 души. Големите експерти са сигурно около 50-60 човека, а хората, които вземат мениджърски решения, не са повече от 20. Тези експерти крепят цялата система и те трябва да са достатъчно неуязвими и защитени. Но преди това най-важната задача е балансиране на отношенията между финансиращ орган и бенефициент. И голямата борба е отношенията да бъдат равноправни. Бенефициентът също има права – една община, една фирма, една неправителствена организация, която изпълнява проект, тя не е обект на подкрепа, от нея се очаква единствено да е благодарна. А всъщност, точно тези бенефициенти вършат голяма част от черната работа – те инвестират. Този, който финансира, има правото да осъществява адекватен контрол и това не може да бъде поставено под съмнение. Но не бива да се забравя, че министерството не в 100 % от случаите е право. В този смисъл този, който изпълнява проекта, трябва да има право, когато е недоволен, когато счита, че интересът му е ощетен – да жали. А в момента такъв механизъм липсва и много от решенията на финансиращия орган са последни и необжалваеми.

 

И предлагате изравнените права да са заложени в закон?

Точно така. Не на последно място всички ангажименти на управляващия орган, на системата, особено свързани със спазване на сроковете, трябва да бъдат фиксирани в закона. Едно е сроковете да са в министерско постановление, друго е да са поставени в закон.

 

Премиерът Борисов заяви, че кабинетът ще спре свободното падане на страната. С какви мерки, г-н Дончев?

Няма една магическа мярка. По-скоро ще положим усилия да се върне усещането, че има държава. Че има кой да мисли, има кой да дърпа колата и има кой да е отговорен. А и когато е налице водач, когато има политическа воля, администрациите работят с други темпове. И е вярно, че това ще се усети през следващите дни. За съжаление аз обичам да мисля за развитие, за прогрес, но следващите месеци задачата е по-скоро да се гасят пожари – еврофондовете, бюджетът, КТБ, енергетиката и голямата надежда тук е, ако може по-скоро да се върнем на хоризонта, където можем да градим, а не да гасим пожари.

 

Как ще ограничите риска при фалит на малки и средни предприятия последствията за предприемачите?

Малка част от междуфирмената задлъжнялост се дължи на неплащане от страна на държавата. Но това, което може да прави държавата, е на първо място да бъде предвидим платец и това, което дължи, да го изплаща навреме.

На второ място има такава линия, която още в следващите седмици ще бъде разработена в детайли – когато говорим за банкови кредити, да се ограничи прегарантирането на подобни кредити. Защото има не един и два случая, където един кредит освен да е обезпечен с активи на фирмата, се оказва, че управителят, и съпругата, и не знам кой друг, са заложили всичко, което имат, за да бъде обезпечен кредитът. Което безспорно дава своята сигурност на банката, но е смущаващо по отношение на бизнеса. Тук съм говорил и с банковия сектор, и с предприемачите, че ще търсим едно по-добро решение. А пък всички имаме нужда от вкарването на повече живи пари и увеличаване на обема на кредитите. Това означава витализация на икономиката. Бизнесът иска да инвестира повече и заедно ще търсим пътя това да се случи.

 

Сливането на НАП и митниците беше една от точките, които обсъждахте по време на преговорите с Реформаторския блок. Какви са плюсовете на тази реформа и с колко би трябвало според разчетите да се вдигнат приходите, след като тя се случи?

Тя не е била обект на спорове, доколкото никой от колегите не е възразил, че подобна мярка е смислена. Тяхното притеснение беше, дали една подобна мярка трябва да бъде предприемана веднага в такава тежка ситуация. Приемам, че тя трябва да бъде предприемана изключително внимателно, след детайлен анализ, защо не и да поканим някоя международна институция да си каже външната гледна точка.

 

Но голямото предимство е, че когато те станат част от една институция, всякакви въпроси, свързани с обмена на информация, с институционална координация и най-вече – кой с кого не си бил обменил информация, кой с кого не се е изкоординирал, изчезват. Те стават част от една институция, което дава шанс за много повече приходи. Разбира се, и за изсветляване на икономиката, защото всички знаем какви са проблемите, включително и свързани с контрабанда и нерегламентиран внос. Т.е. има ефект и по отношение на родните производители, които страдат от подобни практики.

 

Туризмът е изведен от ГЕРБ като един от основните приоритети, създадохте и министерство за него. Каква е стратегията туризмът да бъде развит във всичките му сектори, с които страната ни разполага и за които предразполага?

Имаше упреци, хвърлени към разделянето на министерството на икономиката, че то било част от коалиционните преговори, което не е вярно. Това е част от програмата ни, публикувана много преди да заговорим за коалиция.

Факт е, че туризмът формира около 15% от БВП, т.е. има един солиден дял, но е факт също така, че туризмът има нужди, които се покриват от различни ведомства. Като започнем от министерството на икономиката, на регионалното развитие, на транспорта, на земеделието и храните. Когато има политическо представителство на такова ниво – министър, означава, че нуждите на туризма ще бъдат адекватно защитени на възможно най-високо ниво. И в диалог с бранша съм убеден, че ще намерим най-добрите решения.

 

А те са свързани не само с увеличение на броя на туристите, но големият приоритет е туристи с по-висока добавена стойност. Т.е., които консумират, употребяват по-качествени и по-скъпи продукти. Масовият туризъм, където се въртят максимално много хора, минава през хубавите ни плажове. Той е добър, но той трябва да бъде комбиниран с културен, познавателен, религиозен, поклоннически, СПА и така нататък. Акцентът са специализираните видове туризъм.

 

Какво ще бъде записано в националната стратегия за туризма, също един от акцентите във вашата програма?

Стратегията трябва да бъде писана заедно с бранша, иначе не бива.

 

Като вицепремиер по икономическата политика пряко ще наблюдавате работата на икономическия министър Божидар Лукарски. Разговаряхте ли вече с него и какви са приоритетите в сектора?

Уговорихме се за среща в понеделник. Разбира се, първият въпрос е институционалното уреждане на разделянето на министерството, което ще отнеме няколко дни. Със сигурност вторият разговор е свързан с бъдещата оперативна програма „Иновации и предприемачество“ и усилията тя да стартира колкото може по-рано, защото освен спрените оперативни програми ние имаме проблем със забавяне на одобряването на новите програми. Първостепенна задача е парите да потекат колкото може по-скоро в икономиката и това трябва да се случи преди средата на следващата година. Допълнително трябва да бъде уредено брилянтно институционално взаимодействие между министерството и г-жа Бъчварова, която е другият вицепремиер, защото едно от първостепенните усилия е намаляването на административната тежест. Тук трябват конкретни мерки веднага.

 

Имате ли разбиране от Реформаторския блок, освен по всички точки, по които сте подписали. Видяхте се за 20 минути в петък, какво си казахте?

Въпреки че преговорите бяха тежки, ама наистина много тежки, аз не мисля, че има някакъв концептуален спор с колегите реформатори по отношение на това, което трябва да се прави. Ако четете програмите, има пълно сходство на мерките. Аз претендирам, че от гледна точка на реформаторски амбиции ние не сме по-назад от тях самите. За да сформира работещ екип, което е огромен приоритет, просто трябва да се инвестира малко повече доверие.

 

Първото нещо, което ще направите утре в кабинета си?

Сега съм си насрочил малко работа вкъщи, но в събота бях в кабинета и първото бяха вътрешноведомствени задачи, поисках някои документи, които ще ми помагат в работата в МС, направих оперативки с екипа. Така че вече действаме. Имахме поредица от срещи с г-жа Бъчварова, с г-жа Кунева, с г-н Калфин ще се видим в понеделник, където трябва да уредим организацията, работата и стиковката между всички вицепремиери, защото трябва да работим с насоки, а не на празни обороти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *