Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

март, 2015

Има шанс през страната ни да преминава газ от 6 източника

Газопроводът не може да се разглежда извън общата и сложна картина на доставките на газ и съдбата на България в тази ситуация. Нека да направим преценка какво имаме. Първо – тройката тръби, които идват от Русия, през Молдова и Румъния. Те са с капацитет 25 млрд. куб. м газ – едната отива в посока Турция, другите тръби – в посока Гърция и Македония.
Има ТАНАП (трансанадолския газопровод), по който до 3,5-4 г. ще идва каспийският газ. Той ще стига до южната ни граница. Имаме неприключилия все още „Южен поток“, който в континенталната му част е под въпрос, но в морската му част, аз смята, че все още е възможен. Това е трети източник. Ако не броим добива от дълбоко Черно море, с който трябваше всъщност да започнем, източниците стават 4…

, ,