Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

април, 2014

Изборът сега е за или против Европа

Европа не е проблем, а е част от решението му. Общността не е причина за кризата, а напротив. ЕС успя да преведе всички държави-членки през трудностите и им помогна да оцелеят в кризата. Изключително важно е всички политически сили да се обявят по този въпрос и да имаме официална позиция.

, , , ,

Ако Брюксел има укор, че контролната система не работи адекватно, държавата има шанс да реагира

Европейската комисия спря парите на България по Оперативна програма „Околна среда” в края на 2013 г., като имаше упреци колко адекватно работи контролната система. Пет месеца след това виждаме какъв е опитът да се разреши ситуацията и от всички възможни грешни действия това вероятно е най-грешното. Вместо да има усилия на ниво министерство, вместо да се видят ясни мерки по отношение на подобряване на системата на национално ниво, в един момент цялата тежест се прехвърля при тези, които изпълняват проектите – при общините.