Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

февруари, 2014

Малките знаци

Ин-ян

Често пъти при разходки и пътувания по работа, а и при ежедневното придвижване по улиците, се натъквам на гледки и острумни решения, които ме карат да спирам за момент, да им се полюбувам, а и замислям. Някои са показателни, други са забавни, трети – не чак толкова.