Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

ноември, 2013

Днес бих искал да съм отново студент

Истинската промяна идва само тогава, когато мислиш основно за целите, а не за технологията. Размислите за технологията и многото опит ти напомнят колко неща са невъзможни. Невъзможното се постига само от този, който не знае, че е невъзможно;