Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

октомври, 2013

Обещаваща инициатива си търси кръстник

Вярвам, че интернет е не само възможност да се информираш и да общуваш, но и вид нова социализация. Считам, че това е едно ново, различно измерение на комуникацията – шанс не само за евтини разговори с деца и внуци, но и възможност за информираност и преодоляване на изолацията, в която понякога изпадат възрастните хора по селата. Затова приемам за своя лична кауза осигуряване на компютри на читалищата в габровска област, като приоритет са тези в селата.

Европейската комисия спря два ключови инфраструктурни проекта

„Изгубени в превода“ или „съвсем дребен недостатък“… Европейската комисия уведомява министерството на транспорта, че Апликационните форми за проектите „Обход на Габрово, Фаза 1“, както и „София- Калотина, Лот 1, Западна дъга на околовръстния път на София“ се отхвърлят. Единственият въпрос, който днес има значение, е дали тези проекти се провалят нарочно или поради некомпетентност. Надявам се отговорите да бъдат намерени максимално бързо и също така максимално бързо да бъде направено нужното, за да се спасят проектите.

Най-големият враг на промяната е безразличието, на прогреса – безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

Ако искаме българинът да обича повече държавата си, той трябва да обича първо себе си и семейството си, после съседите си и накрая не може да обичаш държавата, без да обичаш народа си.

А ти?

След бурите и недоволството, след истинския катарзис, ще дойде време на градежа и конкретиката. И понеже това време ще дойде скоро, редно е да се мисли КАКВО трябва да се стори в „деня след“. Бго обсъдя бих искал да го обсъдя с вас.