Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

август, 2013

Европейските пари не са рента, всичките са под условие

Европейските пари никога не са били рента, която просто се отпуска на месечна или на годишна база и държавата членка има право просто да ползва парите, както намери за добре. Дори и за този програмен период не е имало подобна възможност. Следващият програмен период нещата ще бъдат още по-строги и когато коментираме сигурни пари, хубаво е да знаем, че няма нито едно евро, което е сигурно за следващия програмен период.

, , , , ,

Цялото финансиране за България за следващия програмен период е над 15 млрд. евро

Във всяка европейските пари са тема на обществени и на политически коментари. Разбира се, този понякога спекулативен, понякога злостен ракурс, който срещаме в България, не винаги присъства в другите държави. Но по темата трябва да се говори. Това е огромна част от инвестиционния ресурс на страната за последните години (над 60%) и един от основните фактори, които генерират растеж на икономиката.

, , , , ,

Ако някой спре проекта за тунела, ще ни излезе скъпо – санкции и връщане парите за Обхода

Разсъждения, провокирани от срещата с министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов с кметовете на общини и с държавните структури в Габрово и сериозната дискусия, свързана със строителството на крупния инфраструктурен проект за тунела под Шипка.

, , ,

Не е европейско, че ни нямаше в парламента, но какво европейско има тук?

На управляващите им трябва време да осмислят, че договорихме 12,5 млрд. евро чисти от ЕС. Те сега взеха 1 млрд. и тръгнаха на море