Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

август, 2013

Европейските пари не са рента, всичките са под условие

T.Donchev_Nova TV_260813

Европейските пари никога не са били рента, която просто се отпуска на месечна или на годишна база и държавата членка има право просто да ползва парите, както намери за добре. Дори и за този програмен период не е имало подобна възможност. Следващият програмен период нещата ще бъдат още по-строги и когато коментираме сигурни пари, хубаво е да знаем, че няма нито едно евро, което е сигурно за следващия програмен период.

, , , , ,

Цялото финансиране за България за следващия програмен период е над 15 млрд. евро

Image

Във всяка европейските пари са тема на обществени и на политически коментари. Разбира се, този понякога спекулативен, понякога злостен ракурс, който срещаме в България, не винаги присъства в другите държави. Но по темата трябва да се говори. Това е огромна част от инвестиционния ресурс на страната за последните години (над 60%) и един от основните фактори, които генерират растеж на икономиката.

, , , , ,

Ако някой спре проекта за тунела, ще ни излезе скъпо – санкции и връщане парите за Обхода

Карта

Разсъждения, провокирани от срещата с министъра на инвестиционното проектиране проф. д-р арх. Иван Данов с кметовете на общини и с държавните структури в Габрово и сериозната дискусия, свързана със строителството на крупния инфраструктурен проект за тунела под Шипка.

, , ,

Не е европейско, че ни нямаше в парламента, но какво европейско има тук?

Снимка: magerempowerment.com

На управляващите им трябва време да осмислят, че договорихме 12,5 млрд. евро чисти от ЕС. Те сега взеха 1 млрд. и тръгнаха на море