Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

юни, 2013

Парадокс: Правителството няма да подаде оставка, защото е отговорно

Ние научихме много от протестите през февруари, но оставам с впечатление, че сме били единствените ученици в класната стая.

,

МИП /Министерство на инвестиционното проектиране ИЛИ много излишни пари/

Броят на министерствата на пръв поглед е второстепенен въпрос – дали за един сектор ще отговаря един министър или двама, или пък един министър ще отговаря за два ресора, едва ли е най-важното. Това обаче е само на пръв поглед.