Томислав Дончев

Самочувствието да бъдеш европеец предполага да очакваш и да искаш повече. Разбира се и да даваш повече. Това е най-устойчивият и най-траен позитив от членството. Защото и публичните институции, и политиците дават най-доброто от себе си, когато някой умее да го поиска.

декември, 2012

Растем заедно

Tomislav Donchev

Статия за сп. Мениджър, м. декември 2012г.

Някои мисли за преговорите за Многогодишната финансова рамка 2014- 2020 (МФР) и новите регламенти, които (надявам се) са в своята заключителна фаза – за аргументите и контрааргументите, които се разменят в държавите-членки, в Съвета, в Европейската комисия, Парламента и комитета на регионите. И за необходимостта от консенсус в този дебат.