Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

декември, 2012

Растем заедно

Статия за сп. Мениджър, м. декември 2012г.

Някои мисли за преговорите за Многогодишната финансова рамка 2014- 2020 (МФР) и новите регламенти, които (надявам се) са в своята заключителна фаза – за аргументите и контрааргументите, които се разменят в държавите-членки, в Съвета, в Европейската комисия, Парламента и комитета на регионите. И за необходимостта от консенсус в този дебат.