Томислав Дончев

Самочувствието да бъдеш европеец предполага да очакваш и да искаш повече. Разбира се и да даваш повече. Това е най-устойчивият и най-траен позитив от членството. Защото и публичните институции, и политиците дават най-доброто от себе си, когато някой умее да го поиска.

декември, 2011

Политиката за сближаване от близо

Кохезионната политика е една от най-видимите политики на Европейския съюз (ЕС). С всяко разширяване на ЕС се увеличава и броят на регионите, обект на политиката за сближаване (през 2007 г. ЕС включва вече 271 региона). Кохезионната политика е основният инструмент, чрез който се цели намаляване на значителните различия в социално-икономическото развитие на европейските региони. С […]