Томислав Дончев

Най-големият враг на промяната е безразличието, най-големият враг на прогреса е безверието, а обществената апатия е майката на всички слаби управленци

юни, 2006

Absorption vs. Utilisation

Когато напишем думата „усвояване“ в коя да е интернет търсачка, поне в половината от резултатите ще срещнем словосъчетания като „усвояване на средствата от ЕС“, „усвояване на фондовете (европейски)“ и т.н. Не бива да пренебрегваме и друга значима част от резултатите, които са свързани с „усвояване в стомаха“ (на храните). Нелепа или смислена е аналогията между […]